Стратегія ЄС для Дунайського регіону (ЄСДР) є однією з чотирьох макрорегіональних стратегій ЄС, що спрямована на зміцнення транснаціонального співробітництва в регіоні з метою подолання диспропорцій в його соціально-економічному розвитку, об’єднання та координації зусиль усіх учасників для втілення спільних проектів. Посилання можна знайти тут.  
В рамках ЄСДР країни-не члени ЄС співпрацюють на рівних умовах з країнами-членами ЄС за 12 пріоритетними напрямами, що сприяє більшій згуртованості Дунайського макрорегіону та прискоренню євроінтеграційних процесів.
Держави-учасниці ЄСДР:
Держави ЄС – Австрія, Болгарія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія.
Держави-кандидати на членство в ЄС – Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія.
Держави-сусіди – Молдова, Україна

❕ В Україні до реалізації ЄСДР задіяні 4 області, які частково розташовані в басейні річки Дунай:
Одеська (має безпосередній вихід до Кілійського гирла річки Дунай; на території розташована частина суб-басейну Дельти Дунаю)
Івано-Франківська і Чернівецька (на території областей розташовані витоки річок Прут і Серет, які є лівими притоками Дунаю)
Закарпатська (знаходиться в басейні річки Тиса – лівої притоки Дунаю).

Національним координатором від України, відповідальним за реалізацію Стратегії ЄС для Дунайського регіону, обрано Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон).

Структура управління ЄСДР:

1) Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань регіональної політики здійснює загальне керівництво ЄСДР за допомогою та у консультації з Групою представників високого рівня, яка складається з представників всіх держав-членів ЄС.
2) Кожний пріоритетний напрямок спільно координується двома державами або регіонами, які працюють у консультації з Європейською Комісією, відповідними агентствами ЄС і регіональними органами. Кожна з двох відповідальних держав призначає Координатора пріоритетного напряму (Координатор ПН).
3) Координатори ПН очолюють Координаційні ради (steering groups), які окремо створюються для кожного пріоритетного напряму і займаються повсякденною реалізацією відповідного пріоритетного напряму.
4) Національні координатори є основними стратегічними органами в структурі управління. Вони контролюють і відслідковують участь своєї держави в реалізації ЄСДР по всіх пріоритетних напрямах.
5) Національні координатори беруть участь у обговореннях та прийнятті рішень на рівні Комітету з моніторингу реалізації Дунайської транснаціональної програми (ДТП).

  1.  Генеральний Директорат Європейської комісії з питань регіональної політики (DG REGIO)

🔹 головний виконавчий орган ЄС, який сприяє реалізації ЄСДР та надає підтримку державам-членам ЄСДР.

Посилання тут.  

2. Група представників високого рівня

🔹 орган, що складається з офіційних представників держав-членів ЄС і бере участь в політичній координації стратегії разом із Європейською Комісією.

3. Дунайська транснаціональна програма (ДТП)

🔹фінансовий інструмент європейської програми Інтеррег (Interreg), спрямований на досягнення економічного, соціального і територіального об’єднання Дунайського регіону шляхом розвитку окремих напрямів.

ДТП фінансує проекти з розробки і практичної реалізації політики за чотирма напрямами:

• Інноваційний та соціально відповідальний Дунайський регіон;
• Екологічно та культурно відповідальний Дунайський регіон;
• Краще пов’язаний та енергетично відповідальний Дунайський регіон;
• Ефективно керований Дунайський регіон.

Посилання тут.

4. Контактний центр Дунайської стратегії

(Danube Strategy PointDSP)

🔹 орган, що надає адміністративну та комунікаційну допомогу в імплементації стратегії;

🔹заснований з метою створення більш сприятливих умов для реалізації Стратегії, а саме:

• розширення внутрішньої та зовнішньої комунікації;
• надання необхідної підтримки стейкхолдерам ЄСДР;
• поліпшення співпраці між координаторами пріоритетних напрямів та національними координаторами;
• адміністрування інструментів фінансування, наданих в якості технічної допомоги пріоритетним напрямам Стратегії;

🔹 наразі DSP має дві штаб-квартири – у Відні (Австрія) та в Бухаресті (Румунія).

Посилання тут.  

5. Координатори пріоритетних напрямів (Координатори ПН)

🔹особи, відповідальні за виконання ЄСДР щодо певного пріоритетного напряму, які очолюють Координаційні ради (steering groups);

🔹 призначаються кожною з двох держав, відповідальних за реалізацію певного пріоритетного напряму.

Посилання тут. 

6. Координаційна рада (steering group)

🔹 координаційний орган, який створюється окремо для кожного пріоритетного напряму, і до якого входять представники держав, задіяних до реалізації такого пріоритетного напряму.

Координаційна рада є виконавчим органом, який разом із Координаторами ПН забезпечує реалізацію ЄСДР, оцінку реалізації ЄСДР та звітність щодо проведеної роботи на цьому напрямі.

Посилання тут. 

7. Національні координатори

🔹особи, відповідальні за координування процесу імплементації стратегії на національному рівні. Вони контролюють і відслідковують участь своєї держави в реалізації ЄСДР по всіх пріоритетних напрямах, інформують на національному і регіональному рівнях всі зацікавлені сторони про ключові події і поточні ініціативи.

Засідання Національних координаторів очолюється почергово державами, які на момент засідання головують в ЄСДР, за підтримки Тріо головуючих країн, Європейської комісії та Контактного центру Дунайської стратегії.

В Україні функції координатора ЄСДР на національному рівні виконує Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон).

8. План заходів головування України в Стратегії ЄС для Дунайського регіону

🔹 програмний документ, що відображає основні заходи, які Україна планує провести за час свого головування в рамках ЄСДР з метою досягнення встановлених тематичних та політичних пріоритетів.

9. Політичні пріоритети

Політичними пріоритетами головування України є:

• Синхронізація пріоритетів ЄСДР з програмами ЄС, національними та регіональними операційними програмами;
• Підвищення інституційної спроможності ЄСДР;
• Посилення ролі громадянського суспільства у реалізації Стратегії;
• Проведення моніторингу, оцінки реалізації та впливу ЄСДР

10. Пріоритетні напрями (ПН)

🔹 тематичні напрями, за якими вбачається робота в рамках Стратегії.

В рамках ЄСДР визначені наступні пріоритетні напрями (ПН):

ПН 1 – Мобільність

1А – Внутрішнє судноплавство

1Б – Автомобільний, залізничний транспорт та авіаційне сполучення

ПН 2 – Підтримка сталої енергетики

ПН 3 – Розвиток культури та туризму

ПН 4 – Відновлення та збереження якості води

ПН 5 – Управління екологічними ризиками

ПН 6 – Збереження біорозмаїття, ландшафтів, якості повітря та ґрунтів

ПН 7 – Розвиток знань і освіти суспільства

ПН 8 – Підтримка конкурентоспроможності підприємств

ПН 9 – Інвестиції в освіту та перепідготовку

ПН 10 – Інституційна спроможність та адміністрування

ПН 11 – Безпека та боротьба з організованою злочинністю

11. Програма головування України в Стратегії ЄС для Дунайського регіону

🔹 програмний документ, що відображає основні політичні та тематичні пріоритети України на час головування в рамках ЄСДР, а також основні заходи, які будуть вжиті з метою досягнення встановлених пріоритетів.

Посилання тут. 

12. Тематичні пріоритети

🔹 пріоритети, що визначаються

Тематичними пріоритетами головування України є:

• Сталий розвиток Дунайського регіону: декарбонізація та трансформація економіки;
• Розвиток людського капіталу та ринків праці.

13. Тріо головуючих країн (Trio Presidency)

🔹 орган, що об’єднує попередню головуючу державу, поточну головуючу державу, наступну головуючу державу.

Цей орган відіграє дорадчу роль для забезпечення злагодженості, стратегічної стабільності та безперервності головування в ЄСДР.

Протягом 2021 року Тріо головуючих країн складають Хорватія, Словаччина, Україна.

14. Центральні пріоритети

Центральними пріоритетами головування України є

• Декарбонізація та трансформація економіки;
• Розвиток людського капіталу та ринків праці.

 Додатково:

  1. Європейський зелений курс (Європейська зелена угода)

🔹 дорожня карта заходів, які мають на меті перетворити ЄС на ефективну, стійку та конкурентоспроможну економіку, визначити засоби перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року, стимулювати розвиток економіки, покращення здоров’я та якості життя людей, а також трансформувати кліматичні та екологічні виклики на можливості у всіх сферах та політиках ЄС, гарантуючи справедливий та інклюзивний характер зеленого переходу.

2. Європейське територіальне співробітництво Interreg

🔹 інструмент Європейського Союзу, який забезпечує основу для співпраці і реалізації спільної політики на національному, регіональному та місцевому рівнях між різними суб’єктами держав-членів ЄС.

Загальна мета Interreg – сприяти гармонійному економічному, соціальному та територіальному розвитку Європейського Союзу в цілому.

Interreg побудований на трьох напрямах співпраці: транскордонному (Interreg A), транснаціональному (Interreg B) та міжрегіональному (Interreg C).

3. Міжнародна транспортна мережа TENT

🔹 транс’європейська транспортна мережа; інфраструктурний проєкт, метою якого є удосконалення автомагістралей, залізниць, внутрішніх водних шляхів, а також координування всієї транспортної системи.

4. Новий європейський порядок денний щодо цифровізації (діджиталізації)

🔹 одна з семи флагманських ініціатив у рамках стратегії «Європа 2020», що спрямована на розвиток інформаційного суспільства та впровадження цифрового ринку.

5. «Східне партнерство»

🔹 зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка є продовженням східного напряму Європейської політики сусідства та має на меті зміцнення стосунків з шістьма східноєвропейськими сусідами ЄС – Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.

Close Search Window